Welkom op Moatien.nl

Je kunt hier hulp vragen en hulp bieden. Er zijn drie mogelijkheden.

1 hulp van de Wijkwerkplaats
2 een vraag aan een medebewoner stellen
3 hulp van het budgetteam

Gebruik onderstaande knoppen om je keuze te maken.

Vragen van buurtbewoners

gevraagd

    aangeboden